U bent bijna klaar om te beginnen.

Bedankt voor uw interesse in ons platform. We hebben alleen de volgende gegevens nog even nodig van u.


Nieuw AccountPersoonsgegevens

De data die wij over u verzamelen blijft uw eigendom. U kunt de informatie die wij over u hebben grotendeels zelf aanpassen of verwijderen. Ons uitgangspunt is om u zoveel mogelijk controle te bieden over uw eigen gegevens. Indien u de gegevens niet zelf kunt wijzigen dan kunt u bij ons een verzoek hiertoe indienen. Wij zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Lees meer over de europese privacy wetgeving:
Kernpunten
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. (Bijv. contact gegevens en uw CV)
 • Gegevens die u actief verstrekt door gebruik te maken van functionaliteiten op de website. Zoals reacties op vacatures en/of freelance opdrachten.
 • Informatie over uw systeem zoals uw browser, type apparaat en IP adres.
 • Account intstellingen & persoonlijke voorkeuren
 • Persoonsgegevens die eventueel worden verzameld bij het plaatsen van een bestelling afhandelen van betalingen.
 • We verzamelen géén gevoelige informatie m.b.t. bijvoorbeeld uw gezondheid, ras, geaardheid of godsdienst. Gegevens waarvan wij denken dat er onbedoeld informatie uit herleid zou kunnen worden mogen vrij worden ingevuld of leeg gelaten. Wanneer u bijvoorbeeld een profiel foto met een foto van u zelf gebruikt is het mogelijk voor derden om uw huidskleur of andere informatie te herleiden. Ons platform is niet ingericht op het verzamelen van dit soort informatie noch vragen wij u om deze gegevens met ons te delen. We raden u aan om hierin zelf een overweging te maken voordat u gegevens aan ons of anderen verstrekt.
 • Om betalingen af te kunnen handelen worden gegevens m.b.t. betalingen uitgewisseld uit met de in Nederland gevestigde betaalprovider Mollie.
 • Wij delen gemaskeerde gegevens met Google Analytics om beter inzicht te krijgen in hoe bezoekers ons platform gebruiken en wat wij kunnen doen om het platform verbeteren. Wij sturen Google geen persoonsgegevens.
 • We verzamelen niet meer gegevens over u dan noodzakelijk binnen het kader van de dienstverlening.
 • De internet verbinding tussen de website en onze gebruikers is beveiligd. Dit kunt u zien aan het slotje in uw browser.
 • Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen. Wij gebruiken hiervoor moderne encryptie methoden. Het ontgrendelen van deze gegevens vereist zowel onze eigen sleutel als uw persoonlijk sleutel. U heeft meerdere persoonlijke sleutels die uitsluitend worden gebruikt voor het beveiligen van uw gegevens.
 • Uw gegevens zijn intern niet tot beperkt toegankelijk voor medewerkers. Het is ontwikkelaars niet toegestaan om zonder autorisatie persoonsgegevens in te zien of acties uit te voeren die hier per ongeluk toe zouden kunnen leiden. Wanneer het een ontwikkelaar werkzaamheden uitvoert waarbij persoonsgegevens inzichtelijk (kunnen) zijn wordt geregistreerd om welke personen het gaat, welke gegevens het betreft, wie er inzage heeft gehad en wat de reden hiertoe was. Wij werken alleen met ontwikkelaars binnen Europa. Een verklaring van goed gedrag en betrouwbaarheid omtrent het verwerken van gevoelige informatie is vereist.
 • Wetgeving We verwerken ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Veiligheid & Beveiliging Om het platform veilig te houden voor u en voor anderen kan het zijn dat wij gegevens opslaan die sporen van persoonsgegevens bevatten. Deze gegevens zijn beperkt toegankelijk en worden automatisch vernietigd. Mede omdat deze gegevens de veiligheid van o.a. persoonsgegevens moet waarborgen wordt de bewaartermijn bepaald conform de wetgeving en intern op basis van intern beleid.
 • Technische Implicaties Wanneer gegevens verweven zijn en meer partijen afhankelijkheid zijn van de informatie (zoals bij sollicitaties bijvoorbeeld) is het technisch niet altijd mogelijk om eenzijdig gegevens te verwijderen. Per situatie moet dan bekeken worden wat een gepaste oplossing is. U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen. Wij kunnen bijvoorbeeld besluiten om uw gegevens te maskeren. Hierdoor weten andere partijen wel wát er is gebeurd, maar zonder dat dit naar u te herleiden is.


Permissies

Uw gegevens zijn en blijven van u. U heeft het recht om uw permissies te wijzigen of in te trekken. Dit kunt u zelf doen in uw account instellingen of u kunt hierover contact met ons opnemen.